Viện Tim Thành Phố Hồ Chí Minh

Hospital, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh

2 đánh giá

Giá khám BHYT

113000

Giá khám không BHYT

150000

Giá khám dịch vụ

80.000 đ
Số điện thoại:

2838651586

Thời gian hoạt động:

Khám bệnh từ 7giờ 30 đến 16 giờ 30 từ thứ 2 đến thứ 6, riêng thứ 7 chỉ khám bệnh buổi sáng. Cấp cứu 24/24.

Xem thêm

Viện Tim TP. HCM, nơi sự sống hồi sinh

Thông tin khác

  • Người chịu trách nhiệm chuyên môn

  • Bác sĩ Hà Ngọc Bản

  • Bác sĩ nước ngoài

  • Không

  • Thời gian chờ khám trung bình

  • 236 phút