Danh sách cơ sở khám chữa bệnh.

Bệnh viện 30-4 TPHCM

Đa khoa

2 reviews
Giá khám BHYT
37000đ
Giá khám không BHYT
37000đ
Giá khám dịch vụ
100.000đ
Thời gian làm việc: Thứ 2 đến thứ 6 ( từ 7h30 đến 16h30), thứ 7 , chủ nhật trực cấp cứu 24/24.

Bệnh viện An Bình

Đa khoa

2 reviews
Giá khám BHYT
34.5
Giá khám không BHYT
35
Giá khám dịch vụ
100
Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 6 (Thứ 7 khám ngoài giờ)

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới

Đa khoa

2 reviews
Giá khám BHYT
38,700 đồng
Giá khám không BHYT
39,000 đồng
Giá khám dịch vụ
120,000 đồng
Thời gian làm việc: 24/7

Bệnh viện Bình Dân

Đa khoa

2 reviews
Giá khám BHYT
37000 đồng
Giá khám không BHYT
39000 đồng
Giá khám dịch vụ
100000 đồng
Thời gian làm việc: Sáng: 06:30 - 11:30 Chiều 13:00 - 16:00

Bệnh Viện Bình Thạnh – Cơ Sở 2

Đa khoa

2 reviews
Giá khám BHYT
-
Giá khám không BHYT
-
Giá khám dịch vụ
-
Thời gian làm việc: T2,T3,T4,T5,T6 HH 06:00 - 18:00|T7,CN HH 06:00 - 16:00

Bệnh Viện Bình Triệu

Đa khoa

2 reviews
Giá khám BHYT
-
Giá khám không BHYT
-
Giá khám dịch vụ
-
Thời gian làm việc: T2,T3,T4,T5,T6,T7,CN HH 07:30 - 16:30

Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng TP.HCM

Đa khoa

2 reviews
Giá khám BHYT
33
Giá khám không BHYT
33
Giá khám dịch vụ
100.000
200.000
Thời gian làm việc: Thứ Hai đến thứ Sáu: Từ 7h00 đến 16h30 Thứ Bảy: Từ 7h00 đến 11h30

Bệnh viện Chợ Rẫy

Đa khoa

2 reviews
Giá khám BHYT
37.000 đ
Giá khám không BHYT
37.000 đ
Giá khám dịch vụ
100.000 đ
120.000 đ
Thời gian làm việc: Từ 06 giờ đến 17 giờ