Trạm Y tế xã Nhuận Đức

Clinic, Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh

2 đánh giá

Giá khám BHYT

27500

Giá khám không BHYT

29,000
40,000

Giá khám dịch vụ

29,000
40,000
Số điện thoại:

02837928962

Thời gian hoạt động:

24/24 giờ

Xem thêm

Đến tháng 3 năm 2017 Trung tâm y tế dự phòng quận 7 được UBND thành phố Hồ Chí Minh quyết định tổ chức lại thành Trung tâm y tế Quận 7.

Thông tin khác

  • Người chịu trách nhiệm chuyên môn

  • Nguyễn Thị Ngoan

  • Bác sĩ nước ngoài

  • Không

  • Thời gian chờ khám trung bình

  • 30 phút/lượt