Trạm Y Tế Phường 3 Quận Quận Tân Bình

Đa Khoa

Giá khám BHYT

-

Giá khám không BHYT

-

Giá khám dịch vụ

-
Số điện thoại:

Website: 
Thời gian hoạt động:

T2,T3,T4,T5,T6: 07:30 - 16:30

Xem thêm
  • Người chịu trách nhiệm chuyên môn

  • Bác sĩ nước ngoài

  • Không

  • Thời gian chờ khám trung bình

Mai lành Trương

Tốt

Công ty TNHH TM XD Dũng Thành

trạm y tế

Nhạc Hay

Giống

SangHouse