Phòng khám Sản phụ khoa – BS Lê Nguyễn Anh Thi

Đa Khoa

Giá khám BHYT

-

Giá khám không BHYT

-

Giá khám dịch vụ

-
Số điện thoại:

Website: 
Thời gian hoạt động:

T2,T3,T4,T5,T6,T7,CN: 17:00 - 20:00

Xem thêm

GIỚI THIỆU Phòng khám Sản phụ khoa – BS Lê Nguyễn Anh Thi

Phòng khám do Thạc sĩ Bác sĩ Lê Nguyễn Anh Thi (Bệnh viện Phụ sản Mê Kông – ĐHYD) phụ trách.

  • Người chịu trách nhiệm chuyên môn

  • Bác sĩ nước ngoài

  • Không

  • Thời gian chờ khám trung bình