Phòng Khám Đông Y – BS. Nguyễn Văn Hiền

Đa Khoa

Giá khám BHYT

-

Giá khám không BHYT

-

Giá khám dịch vụ

-
Số điện thoại:

Website: 
Thời gian hoạt động:

Xem thêm

DỊCH VỤ

  • Khám bệnh
  • Kê toa
  • Bốc thuốc, châm cứu
  • Bấm huyệt
  • Người chịu trách nhiệm chuyên môn

  • Bác sĩ nước ngoài

  • Không

  • Thời gian chờ khám trung bình