Phòng Khám Chuyên Khoa Nội Tổng Quát – BS. Hải

Đa Khoa

Giá khám BHYT

-

Giá khám không BHYT

-

Giá khám dịch vụ

-
Số điện thoại:

Website: 
Thời gian hoạt động:

T2,T3,T4,T5,T6,T7,CN: 18:00 - 20:30

Xem thêm
  • Người chịu trách nhiệm chuyên môn

  • Bác sĩ nước ngoài

  • Không

  • Thời gian chờ khám trung bình

Thúy Minh

Mình rất tin tưởng BS Chi, mình đã nhiều năm nay hay khám tại đây.. Bác Chi thùy mị, khám kỹ càng chăm sóc dặn dò kỹ lưỡng, . Cám ơn Bác Chi nhiều lắm