Nha Khoa Như Ngọc

Đa Khoa

Giá khám BHYT

-

Giá khám không BHYT

-

Giá khám dịch vụ

-
Số điện thoại:

Website: 
Thời gian hoạt động:

T2,T3,T4,T5,T6,T7,CN: 07:00 - 19:00

Xem thêm
  • Người chịu trách nhiệm chuyên môn

  • Bác sĩ nước ngoài

  • Không

  • Thời gian chờ khám trung bình

Nhung Huỳnh

Nếu bạn có ý định làm răng thì làm ơn đừng đến chỗ này. Mình làm răng xong đến khi răng có vấn đề đến bảo hành thì nhận được thông tin là không giải quyết.