Nha Khoa Kỹ Thuật Cao Ngọc Dung

Đa Khoa

Giá khám BHYT

-

Giá khám không BHYT

-

Giá khám dịch vụ

-
Số điện thoại:

Website: 
Thời gian hoạt động:

T2,T3,T4,T5,T6: 08:00 - 19:00

Xem thêm
  • Người chịu trách nhiệm chuyên môn

  • Bác sĩ nước ngoài

  • Không

  • Thời gian chờ khám trung bình

Nguyễn Hồng Châu

Chất lượng OK, tôi thích dịch vụ ở đây!

Bui Bao Toan

Chat luong uk ……..

Tua Tôi

Thay đổi

The Dat Nguyen

ngày càng

Hoa Bin 2021

Chất lượng phục vụ tốt!