Nha Khoa Hương

Đa Khoa

Giá khám BHYT

-

Giá khám không BHYT

-

Giá khám dịch vụ

-
Số điện thoại:

Website: 
Thời gian hoạt động:

CN: 08:00 - 12:00

Xem thêm
  • Người chịu trách nhiệm chuyên môn

  • Bác sĩ nước ngoài

  • Không

  • Thời gian chờ khám trung bình

Vuong Thai

Tôi phản hồi để ít người bị tiền mất tật mang như tôi với phòng nha vô lương tâm, vô trách nhiệm này. Tôi vào đây chữa 2 cái răng 1 cái điều trị tủy, 1 cái răng bị sút nhưng bà ta vẽ vời tôi làm cả 3 cái. Cái điều trị tủy thì lấy sót tủy vẫn luôn đau nhức, 3 cái răng cửa thì luôn rỉ máu và ê buốt. nhưng khi quay lại phản hồi thì bà ta trả lời rất vô lương tâm, vô trách nhiệm. Xem lại đơn thuốc thì không có chữ ký( chắc do có kinh nghiêm với kiện cáo nhiều).