Nha khoa Hồng Oanh

Đa Khoa

Giá khám BHYT

-

Giá khám không BHYT

-

Giá khám dịch vụ

-
Số điện thoại:

Website: 
Thời gian hoạt động:

T2,T3,T4,T5,T6,T7,CN: 08:00 - 19:30

Xem thêm

DỊCH VỤ

  • Trồng răng
  • Sửa chữa các loại răng
  • Trám răng thẩm mỹ
  • Tẩy trắng răng
  • Người chịu trách nhiệm chuyên môn

  • Bác sĩ nước ngoài

  • Không

  • Thời gian chờ khám trung bình