Nha Khoa Đông Bắc

Đa Khoa

Giá khám BHYT

-

Giá khám không BHYT

-

Giá khám dịch vụ

-
Số điện thoại:

Thời gian hoạt động:

T2,T3,T4,T5,T6,T7,CN: 08:30 - 21:30

Xem thêm

DỊCH VỤ

 • Khám và tư vấn các bệnh lý về răng miệng.
 • Tẩy trắng răng
 • Răng sứ Mỹ
 • Răng sứ Titan
 • Răng toàn sứ Ziconia
 • Cạo vôi răng 
 • Nhổ Răng
 • Cấy Ghép Implant
 • Niềng răng
 • Người chịu trách nhiệm chuyên môn

 • Bác sĩ nước ngoài

 • Không

 • Thời gian chờ khám trung bình