Bệnh Viện Đa Khoa Bưu Điện

Đa Khoa

Giá khám BHYT
-
Giá khám không BHYT
-
Giá khám dịch vụ
-
Thời gian làm việc: T2,T3,T4,T5,T6: 07:30 - 16:30

Bệnh viện Quận 2

Hospital, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh

Giá khám BHYT
33000
Giá khám không BHYT
35000
Giá khám dịch vụ
120000
200000 (tùy dịch vụ, khu vực khám theo yêu cầu)
Thời gian làm việc: Sáng từ 7h00 đến 11h30, chiều từ 13h00 đến 16h30, ngoài giờ từ 16h30 đến 19h, cấp cứu 24/7

Bệnh Viện Quận 2

Đa Khoa

Giá khám BHYT
-
Giá khám không BHYT
-
Giá khám dịch vụ
-
Thời gian làm việc: T2,T3,T5,T6: 07:30 - 16:30

Bệnh Viện Quốc Tế KAIYEN

Đa Khoa

Giá khám BHYT
-
Giá khám không BHYT
-
Giá khám dịch vụ
-
Thời gian làm việc: CN: 09:00 - 12:00

Bệnh viện Quốc tế Mỹ

Hospital, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh

Giá khám BHYT
-
Giá khám không BHYT
-
Giá khám dịch vụ
-
Thời gian làm việc: Thứ 2 đến thứ 6 (từ 8:00 AM đến 5:00 PM), sáng thứ 7 (từ 8:00 AM đến 12:00 AM)