Danh sách 3 bệnh viện tại Quận 2 Hồ Chí Minh

Bệnh viện Quận 2

Hospital, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh

2 reviews
Giá khám BHYT
33000
Giá khám không BHYT
35000
Giá khám dịch vụ
120000
200000 (tùy dịch vụ, khu vực khám theo yêu cầu)
Thời gian làm việc: Sáng từ 7h00 đến 11h30, chiều từ 13h00 đến 16h30, ngoài giờ từ 16h30 đến 19h, cấp cứu 24/7

Bệnh viện Quốc tế Mỹ

Hospital, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh

2 reviews
Giá khám BHYT
-
Giá khám không BHYT
-
Giá khám dịch vụ
-
Thời gian làm việc: Thứ 2 đến thứ 6 (từ 8:00 AM đến 5:00 PM), sáng thứ 7 (từ 8:00 AM đến 12:00 AM)