Bệnh Viện Đại Học Y Dược – Khoa Phụ Sản

Đa Khoa

Giá khám BHYT
-
Giá khám không BHYT
-
Giá khám dịch vụ
-
Thời gian làm việc: T2,T3,T4,T5,T6,T7,CN: 07:30 - 16:30

BỆNH VIỆN QUẬN 11

Hospital, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh

Giá khám BHYT
30.500 đ
Giá khám không BHYT
31.000 đ
Giá khám dịch vụ
80.000 đ
Thời gian làm việc: các ngày trong tuần: từ 6h - 22h (kể cả thứ 7, chủ nhật, ngày lễ)

Bệnh Viện Quận 11

Đa Khoa

Giá khám BHYT
-
Giá khám không BHYT
-
Giá khám dịch vụ
-
Thời gian làm việc: T2,T3,T4,T5,T6: 06:30 - 21:00

Bệnh Viện Quận 11 – Khoa Y Học Dân Tộc

Đa Khoa

Giá khám BHYT
-
Giá khám không BHYT
-
Giá khám dịch vụ
-
Thời gian làm việc: T2,T3,T4,T5,T6,T7,CN: 07:30 - 16:30