Bệnh viện Tim Tâm Đức

Hospital,  Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

2 đánh giá

Giá khám BHYT

33.000 VNĐ

Giá khám không BHYT

250.000 VNĐ

Giá khám dịch vụ

300.000
1,500.000
Số điện thoại:

028 5411 0025

Thời gian hoạt động:

Khám bệnh: Từ 6:00 đến 16:30 từ thứ hai đến thứ sáu; Thứ bảy: 6:00 - 11g00; Khám cấp cứu: 24/24 giờ

Xem thêm

Bệnh viện tim Tâm Đức chuyên khoa Tim Mạch kỹ thuật cao vì đội ngũ bác sĩ chuyên khoa sâu, điều trị tất cả các bệnh lý tim mạch: Hồi sức cấp cứu tim mạch, nong đặt Stent động mạch vành, động mạch cảnh và các động mạch khác, đặt Stent-Graft động mạch chủ, t

Thông tin khác

  • Người chịu trách nhiệm chuyên môn

  • ThS.Bs Phan Kim Phương

  • Bác sĩ nước ngoài

  • Không

  • Thời gian chờ khám trung bình

  • 5 phút