Bệnh viện thống nhất

Hospital, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

2 đánh giá

Giá khám BHYT

38700 đồng

Giá khám không BHYT

38700 đồng

Giá khám dịch vụ

100000 đồng
Số điện thoại:

(84-28) 3869 0277

Thời gian hoạt động:

Thứ hai đến thứ sáu: 07 giờ đến 16 giờ 30

Xem thêm

Bệnh viện Thống Nhất – Bộ Y tế là một Bệnh viện lớn trong khu vực. Với nhiệm vụ chính là khám chữa bệnh cho cán bộ trung cao cấp của Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang, nhân dân các tỉnh phía Nam và khu vực lân cận. Đồng thời làm nhiệm vụ bảo vệ sức khỏe T

Thông tin khác

  • Người chịu trách nhiệm chuyên môn

  • TS. BS. Nguyễn Phan Tú Dung

  • Bác sĩ nước ngoài

  • HQ

  • Thời gian chờ khám trung bình

  • 90 phút