Bệnh viện Nguyễn Tri Phương

Hospital, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

2 đánh giá

Giá khám BHYT

37.000 đồng

Giá khám không BHYT

39.000 đồng

Giá khám dịch vụ

Dịch vụ, T7: 150.000 đồng
Số điện thoại:

2839234349

Thời gian hoạt động:

T2 - T6: 07h30 - 16h30; T7: 07h30 - 15h00

Xem thêm

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương là bệnh viện đa khoa hạng I, tuyến cuối với các trang thiết bị hiện đại, phát triễn nhiều lĩnh vực chuyên sâu do các phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa đảm nhận. Bệnh viện không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ, hướng đến

Thông tin khác

  • Người chịu trách nhiệm chuyên môn

  • BS.CKII.Võ Đức Chiến

  • Bác sĩ nước ngoài

  • Không

  • Thời gian chờ khám trung bình

  • 30 phút (BHYT)