Bệnh viện Đa khoa Bưu Điện cơ sở 2

Hospital, 2, TP. Hồ Chí Minh

2 đánh giá

Giá khám BHYT

33000

Giá khám không BHYT

84000

Giá khám dịch vụ

200.000
500.000 đồng
Thời gian hoạt động:

Sáng: 7h30-11h45Chiều 13h00-16h30

Xem thêm

Bệnh viện đa khoa Bưu điện, được Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam tổ chức lại từ hai bệnh viện tiền thân là Bệnh viện Bưu điện II và Bệnh viện Điều dưỡng – Phục hồi chức năng Bưu điện II, theo Quyết định số 147/QĐ-TCCB/HĐQT, ngày 09/6/2009. Là sản ph

Thông tin khác

  • Người chịu trách nhiệm chuyên môn

  • BSCKII. Hồ Minh Lê

  • Bác sĩ nước ngoài

  • N/A

  • Thời gian chờ khám trung bình

  • 59 phút/lượt