Bệnh Viện Bình Triệu

Đa Khoa

2 đánh giá

Giá khám BHYT

-

Giá khám không BHYT

-

Giá khám dịch vụ

-
Số điện thoại:

Website: 
0
Thời gian hoạt động:

T2,T3,T4,T5,T6,T7,CN HH 07:30 - 16:30

Xem thêm

0

Thông tin khác

  • Người chịu trách nhiệm chuyên môn

  • Bác sĩ nước ngoài

  • Không

  • Thời gian chờ khám trung bình