Trung Tâm Y Tế Hóc Môn

Clinic, Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh

2 đánh giá

Giá khám BHYT

26.000 đồng

Giá khám không BHYT

582.000
1.520.000 VNĐ

Giá khám dịch vụ

Đặt hẹn: 819.000
1.650.000
Số điện thoại:

02837100818

Thời gian hoạt động:

Thứ 2 đến Thứ 6: từ 07 giờ 00 đến 17 giờ 00.

Xem thêm

Hiện tại, Phòng khám đa khoa thực hiện 02 chuyên khoa Nội và Sản phụ khoa

Thông tin khác

  • Người chịu trách nhiệm chuyên môn

  • Trương Văn Phao

  • Bác sĩ nước ngoài

  • Không

  • Thời gian chờ khám trung bình

  • 30 phút/lượt