Trung Tâm Nha Khoa Kỹ Thuật Cao Việt Mỹ

Đa Khoa

Giá khám BHYT

-

Giá khám không BHYT

-

Giá khám dịch vụ

-
Số điện thoại:

Website: 
Thời gian hoạt động:

CN: 08:00 - 17:00

Xem thêm

DỊCH VỤ

 • Nhổ răng
 • Trám răng
 • Cạo vôi răng
 • Tẩy trắng răng
 • Răng giả tháo lắp
 • Răng sứ Mỹ
 • Răng sứ Titan
 • Răng sứ Cercon, Zirconia
 • Chỉnh hình răng
 • Người chịu trách nhiệm chuyên môn

 • Bác sĩ nước ngoài

 • Không

 • Thời gian chờ khám trung bình