Trung tâm cấp cứu 115

Hospital, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh

2 đánh giá

Giá khám BHYT

37.000 đồng

Giá khám không BHYT

150000

Giá khám dịch vụ

Dịch vụ, T7: 150.000 đồng
Số điện thoại:

115

Thời gian hoạt động:

24/24 giờ

Xem thêm

Tiền thân Trung tâm Cấp cứu 115 Tp.HCM trực thuộc Bệnh viện Cấp cứu Trưng Vương, đảm nhận nhiệm vụ cấp cứu ngoài viện trên toàn thành phố từ năm 1999. Từ ngày 18/12/2013, Trung tâm Cấp cứu 115 Tp.HCM được thành lập trực thuộc Sở Y tế, là đơn vị sự nghiệp c

Thông tin khác

  • Người chịu trách nhiệm chuyên môn

  • BS.CKI. Nguyễn Duy Long

  • Bác sĩ nước ngoài

  • Không

  • Thời gian chờ khám trung bình

  • 30 phút (BHYT)