Trạm Y tế xã Vĩnh Lộc A

Clinic, TP. Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh

2 đánh giá

Giá khám BHYT

27500

Giá khám không BHYT

30000

Giá khám dịch vụ

http://tytxavinhloca.medinet.gov.vn/Default.aspx
Số điện thoại:

10.8194746

Thời gian hoạt động:

25 phút/lượt

Xem thêm

tick_10403,tick_10478,tick_10681

Thông tin khác

  • Người chịu trách nhiệm chuyên môn

  • 24/24 giờ

  • Bác sĩ nước ngoài

  • Phan Thanh Tùng

  • Thời gian chờ khám trung bình

  • Co