Trạm Y tế xã Phong Phú

Clinic, Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh

2 đánh giá

Giá khám BHYT

27500

Giá khám không BHYT

27500

Giá khám dịch vụ

30000
Số điện thoại:

38757096

Thời gian hoạt động:

24/24 giờ

Xem thêm

Hiện tại, Trạm y tế thực hiện các chức năng về cấp cứ, khám chữa bệnh BHYT, không BHYT, các chương trình PCDB, tiêm chủng, trẻ em, quản lý các bệnh ko lây nhiễm.

Thông tin khác

  • Người chịu trách nhiệm chuyên môn

  • Trương Thị Thu Loan

  • Bác sĩ nước ngoài

  • Không

  • Thời gian chờ khám trung bình

  • 25 phút/lượt