Trạm Y tế xã Phạm Văn Hai

Clinic, Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh

2 đánh giá

Giá khám BHYT

27500

Giá khám không BHYT

27500

Giá khám dịch vụ

30000
Số điện thoại:

37665014

Thời gian hoạt động:

24/24 giờ

Xem thêm

Hiện tại, Trạm y tế thực hiện các chức năng về cấp cứu, khá chữa bệnh BHYT, ko BHYT, các chương trình PCDB, tiêm chủng, trẻ em, quản lý các bệnh ko lây nhiễm.

Thông tin khác

  • Người chịu trách nhiệm chuyên môn

  • BSCK1 Võ thị Đậm

  • Bác sĩ nước ngoài

  • Không

  • Thời gian chờ khám trung bình

  • 26 phút/lượt