Trạm y tế xã Long Thới

Clinic, TP HCM, TP. Hồ Chí Minh

2 đánh giá

Giá khám BHYT

-

Giá khám không BHYT

-

Giá khám dịch vụ

tytxalongthoi.medinet.gov.vn
Số điện thoại:

10.6523557

Thời gian hoạt động:

30 phút/lượt

Xem thêm

tick_10938

Thông tin khác

  • Người chịu trách nhiệm chuyên môn

  • 24/24 giờ

  • Bác sĩ nước ngoài

  • Nguyễn Văn Thành

  • Thời gian chờ khám trung bình

  • Không