Trạm y tế xã Hiệp Phước

Clinic, Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh

2 đánh giá

Giá khám BHYT

27.500 đ

Giá khám không BHYT

30000

Giá khám dịch vụ

30000
Số điện thoại:

02838735578

Thời gian hoạt động:

24/24 giờ

Xem thêm

Trạm y tế xã Hiệp Phước là một địa chỉ tin cậy, chăm sóc sức khoẻ nhân dân và phòng chống dich tại địa bàn xã .

Thông tin khác

  • Người chịu trách nhiệm chuyên môn

  • Ngô Hữu Tài

  • Bác sĩ nước ngoài

  • Không

  • Thời gian chờ khám trung bình

  • 30 phút/lượt