Trạm y tế xã Bình MỸ

Đa Khoa

Giá khám BHYT

-

Giá khám không BHYT

-

Giá khám dịch vụ

-
Số điện thoại:

Website: 
Thời gian hoạt động:

T2,T3,T4,T5,T6: 07:30 - 16:30

Xem thêm
  • Người chịu trách nhiệm chuyên môn

  • Bác sĩ nước ngoài

  • Không

  • Thời gian chờ khám trung bình

tùng Nguyễn thanh

Bạn lạm dụng tên cty của chúng tôi,yêu cầu bạn đổi lại

Lưu Mâu Thoa

tác dụng trong việc khiến họ có xu hướng nghĩ rằng

Eric Tran