Trạm Y tế xã Bình Lợi

Clinic, Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh

2 đánh giá

Giá khám BHYT

27500

Giá khám không BHYT

27500

Giá khám dịch vụ

không
Số điện thoại:

38773332

Thời gian hoạt động:

24/24 giờ

Xem thêm

Hiện tại, Trạm y tế thực hiện các chức năng về cấp cứu, khám chữa bệnh BHYT, không BHYT, các chương trình PCDB, tiêm chủng, trẻ em, quản lý các bệnh ko lây nhiễm.

Thông tin khác

  • Người chịu trách nhiệm chuyên môn

  • Lê Quốc Thịnh

  • Bác sĩ nước ngoài

  • Không

  • Thời gian chờ khám trung bình

  • 25 phút/lượt