Trạm Y tế xã Bình Hưng

Clinic, Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh

2 đánh giá

Hiện tại, Trạm y tế thực hiện các chức năng về cấp cứ, khám chữa bệnh BHYT, không BHYT, các chương trình PCDB, tiêm chủng, trẻ em, quản lý các bệnh ko lây nhiễm.

Thông tin khác

  • Người chịu trách nhiệm chuyên môn

  • Phạm Kim Loan

  • Bác sĩ nước ngoài

  • Không

  • Thời gian chờ khám trung bình

  • 25 phút/lượt