Trạm Y tế xã An Thới Đông

Clinic, Huyện Cần Giờ, TP. Hồ Chí Minh

2 đánh giá

Giá khám BHYT

26.000 đồng

Giá khám không BHYT

29.000 đồng

Giá khám dịch vụ

không
Số điện thoại:

37885009

Thời gian hoạt động:

từ thứ 2 đến thứ 6, 7h30 đến 16h30

Xem thêm

Trạm Y tế xã An Thới Đông, trực thuộc Trung tâm Y tế huyện Cần Giờ TP.HCM

Thông tin khác

  • Người chịu trách nhiệm chuyên môn

  • Trương Thị Vui

  • Bác sĩ nước ngoài

  • Không

  • Thời gian chờ khám trung bình

  • 30 phút/lượt