Trạm Y tế xã An Phú Tây

Clinic, Số 1, ấp 2, Đường 4D,Khu dân cư An Phú Tây, xã An Phú Tây, Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh

2 đánh giá

Giá khám BHYT

27500

Giá khám không BHYT

27500

Giá khám dịch vụ

610.000 VNĐ
Số điện thoại:

37600550

Thời gian hoạt động:

24/24 giờ

Xem thêm

Thông tin khác

  • Người chịu trách nhiệm chuyên môn

  • Trương Thị Ngọc Thủy

  • Bác sĩ nước ngoài

  • Không

  • Thời gian chờ khám trung bình

  • 25 phút/lượt