Trạm Y tế xã An Nhơn Tây

Clinic, 5, Đỗ Đăng Tuyển, An Nhơn Tây, Củ Chi, Thành Phố Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh

2 đánh giá

Giá khám BHYT

27500

Giá khám không BHYT

-

Giá khám dịch vụ

610.000 VNĐ
Số điện thoại:

02838926057

Thời gian hoạt động:

24/24 giờ

Xem thêm

Thông tin khác

  • Người chịu trách nhiệm chuyên môn

  • Nguyễn Thị Diễn

  • Bác sĩ nước ngoài

  • Không

  • Thời gian chờ khám trung bình

  • 30 phút/lượt