Trạm Y tế thị trấn Tân Túc

Clinic, TP. Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh

2 đánh giá

tick_10406,tick_10479,tick_10683

Thông tin khác

  • Người chịu trách nhiệm chuyên môn

  • 24/24 giờ

  • Bác sĩ nước ngoài

  • Thái Bình Định

  • Thời gian chờ khám trung bình

  • Co