Trạm Y tế phường Trung Mỹ Tây

Clinic, TP. Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh

2 đánh giá

Giá khám BHYT

-

Giá khám không BHYT

-

Giá khám dịch vụ

http://tytphuong3q6.medinet.gov.vn
Số điện thoại:

10.8228051

Thời gian hoạt động:

30 phút/lượt

Xem thêm

tick_11008

Thông tin khác

  • Người chịu trách nhiệm chuyên môn

  • 24/24 giờ

  • Bác sĩ nước ngoài

  • Thái Minh Phương

  • Thời gian chờ khám trung bình