Trạm Y tế phường Thạnh Lộc

Clinic, TP. Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh

2 đánh giá

Giá khám BHYT

29.000

Giá khám không BHYT

-

Giá khám dịch vụ

http://tytphuong12q6.medinet.gov.vn/
Số điện thoại:

10.8824126

Thời gian hoạt động:

30 phút/lượt

Xem thêm

tick_10998

Thông tin khác

  • Người chịu trách nhiệm chuyên môn

  • 24/24 giờ

  • Bác sĩ nước ngoài

  • Bác sĩ Nguyễn Hồ Kim Trung

  • Thời gian chờ khám trung bình

  • Co