Trạm Y Tế Phường Tân Thuận Đông

Clinic, TP. Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh

2 đánh giá

Giá khám BHYT

29,000
40,000

Giá khám không BHYT

29,000
40,000

Giá khám dịch vụ

http://tytphuongtanthuandong.medinet.gov.vn/
Số điện thoại:

10.754163

Thời gian hoạt động:

15 - 45 phút

Xem thêm

tick_10666

Thông tin khác

  • Người chịu trách nhiệm chuyên môn

  • 24/24 giờ

  • Bác sĩ nước ngoài

  • Bác sĩ Nguyễn Thị Mai

  • Thời gian chờ khám trung bình

  • Co