Trạm Y tế phường Tân Thới Hiệp

Clinic, TP. Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh

2 đánh giá

Giá khám BHYT

-

Giá khám không BHYT

-

Giá khám dịch vụ

http://tytphuong3q6.medinet.gov.vn
Số điện thoại:

10.8649466

Thời gian hoạt động:

30 phút/lượt

Xem thêm

tick_10999

Thông tin khác

  • Người chịu trách nhiệm chuyên môn

  • 24/24 giờ

  • Bác sĩ nước ngoài

  • Bác sĩ Huỳnh Ngọc Bích

  • Thời gian chờ khám trung bình