Trạm Y Tế Phường Tân Quy

Clinic, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

2 đánh giá

Giá khám BHYT

29

Giá khám không BHYT

29,000
40,000

Giá khám dịch vụ

29,000
40,000
Số điện thoại:

028 37714259

Thời gian hoạt động:

24/24 giờ

Xem thêm

Trạm y tế Tân Quy

Thông tin khác

  • Người chịu trách nhiệm chuyên môn

  • Y sĩ Nguyễn Xuân Bình

  • Bác sĩ nước ngoài

  • Không

  • Thời gian chờ khám trung bình

  • 15 - 45 phút