Trạm Y Tế Phường Phú Mỹ

Clinic, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

2 đánh giá

Giá khám BHYT

-

Giá khám không BHYT

29,000
40,000

Giá khám dịch vụ

29,000
40,000
Số điện thoại:

028 3785 0635

Thời gian hoạt động:

24/24 giờ

Xem thêm

Trạm y tế Phú Mỹ

Thông tin khác

  • Người chịu trách nhiệm chuyên môn

  • Bác sĩ Nguyễn Thị Bích

  • Bác sĩ nước ngoài

  • Không

  • Thời gian chờ khám trung bình

  • 15 - 45 phút