Trạm Y tế Phường Nguyễn Thái Bình

Clinic, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

2 đánh giá

Giá khám BHYT

27.500

Giá khám không BHYT

27.500

Giá khám dịch vụ

27.500
Số điện thoại:

028 39153443

Thời gian hoạt động:

Thứ 2 đến Thứ 6: từ 07 giờ 00 đến 16 giờ 30

Xem thêm

Trạm y tế phường Nguyễn Thái Bình – Trực thuộc Trung tâm y tế quận 1. Trạm Y tế phường có chức năng cung cấp, thực hiện các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân trên địa bàn phường. Thực hiện sơ cứu, cấp cứu ban đầu. Tổ chức khám bệnh, chữa bệnh,

Thông tin khác

  • Người chịu trách nhiệm chuyên môn

  • BS. Nguyễn Thị Ngọc Thúy

  • Bác sĩ nước ngoài

  • Không

  • Thời gian chờ khám trung bình

  • 05 phút/lượt