Trạm Y tế phường Đông Hưng Thuận

Clinic, TP. Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh

2 đánh giá

Giá khám BHYT

-

Giá khám không BHYT

-

Giá khám dịch vụ

-
Số điện thoại:

10.8441404

Thời gian hoạt động:

Xem thêm

tick_11002

Thông tin khác

  • Người chịu trách nhiệm chuyên môn

  • 24/24 giờ

  • Bác sĩ nước ngoài

  • Bác sĩ Hà Ngọc Linh

  • Thời gian chờ khám trung bình