Trạm Y tế Phường Cô Giang

Clinic, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

2 đánh giá

Giá khám BHYT

27.500

Giá khám không BHYT

27.500

Giá khám dịch vụ

27.500
Số điện thoại:

028 38367103

Thời gian hoạt động:

Thứ 2 đến Thứ 6: từ 07 giờ 00 đến 16 giờ 30

Xem thêm

Trạm y tế phường Cô Giang – Trực thuộc Trung tâm y tế quận 1. Trạm Y tế phường có chức năng cung cấp, thực hiện các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân trên địa bàn phường. Thực hiện sơ cứu, cấp cứu ban đầu. Tổ chức khám bệnh, chữa bệnh, phục hồ

Thông tin khác

  • Người chịu trách nhiệm chuyên môn

  • BS. Nguyễn Thị Vân Anh

  • Bác sĩ nước ngoài

  • Không

  • Thời gian chờ khám trung bình

  • 05 phút/lượt