Trạm Y tế Phường An Lạc (thuộc Trung tâm Y tế quận Bình Tân)

Clinic, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh

2 đánh giá

Giá khám BHYT

26,000

Giá khám không BHYT

29,000

Giá khám dịch vụ

79,000
Số điện thoại:

3.7521893E7

Thời gian hoạt động:

24/24 giờ

Xem thêm

Cung cấp, thực hiện các dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu theo quy định tại Thông tư số 33/2015/TT-BYT ngày 27/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế;
Thực hiện kỹ thuật chuyên môn theo danh mục kỹ thuật trong khám bệnh do Bộ trưởng Bộ

Thông tin khác

  • Người chịu trách nhiệm chuyên môn

  • Y sĩ Vũ Thị Thúy Hiền

  • Bác sĩ nước ngoài

  • Không

  • Thời gian chờ khám trung bình

  • 10 phút/lượt