Trạm Y tế phường 5

Clinic, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

2 đánh giá

Giá khám BHYT

-

Giá khám không BHYT

29.000

Giá khám dịch vụ

-
Số điện thoại:

028.38.413.514

Website: 
Thời gian hoạt động:

24/24 giờ

Xem thêm

Hướng tới chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân tốt nhất

Thông tin khác

  • Người chịu trách nhiệm chuyên môn

  • Bác sĩ nước ngoài

  • Không

  • Thời gian chờ khám trung bình