Trạm Y tế Phường 5 Quận 5

Clinic, TP. Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh

2 đánh giá

Giá khám BHYT

26000

Giá khám không BHYT

-

Giá khám dịch vụ

http://tytphuong8q10.medinet.gov.vn
Số điện thoại:

10.7550363

Website: 
tytp5q5@yahoo.com
Thời gian hoạt động:

30 phút/lượt

Xem thêm

tick_10834

Thông tin khác

  • Người chịu trách nhiệm chuyên môn

  • 24/24 giờ

  • Bác sĩ nước ngoài

  • Nguyễn Thị Hoàng

  • Thời gian chờ khám trung bình

  • Khong