Trạm Y tế phường 17 quận Phú Nhuận

Clinic, TP HCM, TP. Hồ Chí Minh

2 đánh giá

tick_10730,tick_10949

Thông tin khác

  • Người chịu trách nhiệm chuyên môn

  • Từ Thứ Hai đến Thứ Sáu: Sáng: 07:30-12:00, Chiều: 13:00 -16:30

  • Bác sĩ nước ngoài

  • Nguyễn Thị Liên

  • Thời gian chờ khám trung bình

  • Khong