Trạm y tế phường 15

Clinic, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

2 đánh giá

Giá khám BHYT

26000

Giá khám không BHYT

29000

Giá khám dịch vụ

29000
Số điện thoại:

2.838151506E9

Thời gian hoạt động:

Có BHYT : 5 phút-10 phút  Khám theo yêu cầu :5 phút-10 phút.

Xem thêm

Sau gần 10 năm thực hiện mô hình chia tách theo Nghị định 172/2004/NĐ-CP. Ngày 09/5/2017 Trung tâm Y tế dự phòng huyện Bình Chánh được Tổ chức lại thành Trung tâm Y tế huyện Bình Chánh theo Quyết định số 2212/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố.
Gồm Các

Thông tin khác

  • Người chịu trách nhiệm chuyên môn

  • BS. Châu Quang Khải

  • Bác sĩ nước ngoài

  • Không

  • Thời gian chờ khám trung bình

  • Có BHYT : 5 phút-10 phút và Khám theo yêu cầu :5 phút-10 phút.