Trạm Y tế Phường 15 Quận 10

Clinic, TP. Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh

2 đánh giá

Giá khám BHYT

26000

Giá khám không BHYT

-

Giá khám dịch vụ

http://tytphuong15q10.medinet.gov.vn
Số điện thoại:

10.782235

Thời gian hoạt động:

15 phút/lượt

Xem thêm

tick_10996

Thông tin khác

  • Người chịu trách nhiệm chuyên môn

  • 24/24 giờ

  • Bác sĩ nước ngoài

  • Hồng Kim Phụng

  • Thời gian chờ khám trung bình