Trạm Y tế Phường 13

Clinic, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

2 đánh giá

Giá khám BHYT

27.500 đồng

Giá khám không BHYT

-

Giá khám dịch vụ

-
Số điện thoại:

028 37170042

Thời gian hoạt động:

24/24 giờ

Xem thêm

Thông tin khác

  • Người chịu trách nhiệm chuyên môn

  • Bác sĩ Phạm Văn Được

  • Bác sĩ nước ngoài

  • Không

  • Thời gian chờ khám trung bình